Allmänna tävlingsvillkor

 1. Genom att acceptera dessa allmänna tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Mer information om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling finns att läsa på: https://arkadengalleria.se/gdpr/ Vinnaren kan komma att tillkännages på Arkadens hemsida, Facebooksida och/eller Instagram.
 2. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge dig en bättre och mer anpassad produkt och kundupplevelse. Personuppgifterna vi behandlar i detta sammanhang är ditt för- och efternamn, e-postadress.
 3. Ansvarig för tävlingen är Vasakronan AB, Box 112 64, 404 26 Göteborg
 4. För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Tävlingen är tidsbegränsad enligt tävlingsinformationen.
 6. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.
 7. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 8. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris.
 9. Vasakronan/Arkaden tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Vasakronan/Arkaden tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. Detta gäller med undantag för skyldigheter vid personuppgiftsincidenter enligt Dataskyddsförordningen.
 10. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Vasakronans och Arkadens beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. Detta gäller med undantag för legala frågor avseende behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke.
 11. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Vasakronan/Arkaden rätt att diskvalificerabidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.
 12. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Arkadens centrumledning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 13. Vinnaren kommer att bli kontaktad via e-post/facebook/instagram/telefon så snart som möjligt efter att tävlingen avgjorts, senast två veckor efter att tävlingen avslutats. Vinnaren kan komma att tillkännages med för- och efternamn på Arkadens webbplats och Facebook- och Instagramsida. Arkaden/Vasakronan kommer att försöka nå vinnaren högst två gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Arkaden/Vasakronan rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.
 14. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Vasakronan/Arkaden förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.